iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: analityzm języka

Description Type Actions
MINDAK-ZAWADZKA Jolanta: Pogranicze albańsko-macedońskie jako przykład strefy wzajemnego oddziaływania systemów gramatycznych języków bliżej nie spokrewnionych .- Warszawa, 1992 Book article [Show]
GAWEŁKO Marek: Przyimki polskie a tendencja analityczna języków indoeuropejskich .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 2012 Journal article [Show]
JĘDRZEJKO Ewa: Selected problems of the linguistic description of verbo-nominal collocations in contemporary Polish .- "Linguistica Silesiana" 1999 Journal article [Show]
JĘDRZEJKO Ewa: "Stary" problem - nowe (?) możliwości : uwagi o analityczności w słowniku i wariancji mechanizmów znakotwórczych .- Katowice, 1998 Book article [Show]
URBAŃCZYK-ADACH Natalia: Wariantywność walencji czeskiego czasownika : konkurencja struktur syntetycznych i analitycznych .- Warszawa, 2011 Book [Show]
KORNASZEWSKI Marek: Współczesna tendencja w stopniowaniu przymiotników i przysłówków .- Poznań, 1999 Book article [Show]
SGALL Petr: Závislostní gramatika a slovosled v češtině a v analytických jazycích .- Brno, 1999 Book article [Show]
ZEMSKAJA Elena Andreevna, ERMAKOVA Ol'ga Pavlovna, RUDNIK-KARWATOWA Zofia: Активные процессы в словообразовании современных славянских языков : на материале русского и польского языков .- Москва, 1998 Book article [Show]
KOŽYNAVA Ala, PAL'ANAVA Galìna: Да пытання пра функцыянаванне дэрывацыйных спалучэнняў у беларускай і польскай мовах .- "Беларуская лінгвістыка" 2006 Journal article [Show]
GECOV Anton: Към въпроса за аналитизма в синтаксиса на съвременния български книжовен език .- Велико Търново, 1998 Book article [Show]
Displaying results 11-20 of 26 found.
[ (1) |< First ] [ (1) << Previous ]  1  2  3 [ Next >> (3) ] [ Last >| (3) ]