iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: profilowanie

Description Type Actions
KARDELA Henryk: Analiza semantyczna wyrażeń języka naukowego .- Lublin, 1993 Book article [Show]
OLEJNIK Katarzyna: Co wydarzyło się w Jugosławii w marcu 1999 roku? : językowy obraz konfliktu serbsko-albańskiego w tekstach prasy codziennej .- Lublin, 2004 Book article [Show]
ZAWISŁAWSKA Magdalena: Czasowniki oznaczające percepcję wizualną w perspektywie porównawczej .- Warszawa, 2002 Book article [Show]
MAJER-BARANOWSKA Urszula: Dwie koncepcje profilowania pojęć w etnolingwistyce .- "Etnolingwistyka : problemy języka i kultury" 2004 Journal article [Show]
DIJK Teun Adrianus van: Dyskurs polityczny i ideologia .- "Etnolingwistyka : problemy języka i kultury" 2003 Journal article [Show]
BARTMIŃSKI Jerzy: Etnolingwistyka słowiańska - próba bilansu .- "Etnolingwistyka : problemy języka i kultury" 2004 Journal article [Show]
ABRAMOWICZ Maciej, BARTMIŃSKI Jerzy: Francuski peuple i polski lud : dwa pojęcia – dwa paradygmaty językowo-kulturowe .- "Etnolingwistyka : problemy języka i kultury" 1996 Journal article [Show]
HABRAJSKA Grażyna: Funkcjonowanie nazw roślin w potocznej polszczyźnie .- Wrocław, 2001 Book article [Show]
GRZEGORCZYKOWA Renata: Idee kognitywizmu jako podstawa badań porównawczych w zakresie semantyki .- "Etnolingwistyka : problemy języka i kultury" 2004 Journal article [Show]
SĘKOWSKA Elżbieta: Językowy obraz ciała w prasie ostatnich lat .- Warszawa, 1999 Book article [Show]
Displaying results 1-10 of 60 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4  5  6 [ Next >> (2) ] [ Last >| (6) ]