iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Etnolingwistyka słowiańska - próba bilansu
Author/editor: Jerzy Bartmiński
Published in: Etnolingwistyka : problemy języka i kultury [Show]
Journal issue: 2004 [T.] 16
Pages: 9-27
Note: Streszcz.: eng
Languages: pol
Abstract: Autor omawia problemy ogólne etnolingwistyki słowiańskiej dotyczące jej przedmiotu, metod i zakresu badań. Omawia prace N.I. Tołstoja, V.V. Iwanowa i V. Toporowa oraz etnolingwistyczne badania starożytności słowiańskich. Syntetyzuje badania nad językiem folkloru i problemami etnopoetyki, które doprowadziły do okrycia dwóch wariantów stylowych w tradycyjnej kulturze ludowej (mowa potoczna i poetycka) i istnienia w języku folkloru cech dystynktywnych (melicznych, metrycznych i poetyckich). Akcentuje znaczenie prac z zakresu etnosemantyki (zwłaszcza związanych z badaniem stereotypów jako elementów kodu kulturowego), profilowania pojęć w dyskursie i problematyki językowego obrazu świata, w tym zwłaszcza tych, które skupiają się na nazwach wartości. Podkreśla potrzebę badań interkulturowych kluczowych pojęć oraz omawia słowiańskie słowniki etnolingwistyczne. (SW)
Author headings:
au. Bartmiński, Jerzy [Show]
Keywords: dyskurs, etnolingwistyka, etnopoetyka, etnosemantyka, język folkloru, język polski, językowy obraz świata, kod kulturowy, kultura ludowa, nazwy wartości, profilowanie, słownik etnolingwistyczny, Иванов Вячеслав Всеволодович (1929-), Толстой Никита Ильич (1923-1996), Топоров Владимир Николаевич (1928-)
Tags:
Classification:
8.2.9. Polish. Ethnolinguistics [Show]
1.6.1. Bibliographies [Show]
1.6.5. History of Slavic studies [Show]
Personal subject heading:
Ivanov, Vjačeslav Vsevolodovič [Show]
Toporov, Vladimir Nikolaevič [Show]
Tolstoj, Nikita Il'ič [Show]