iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: artykulacja

Description Type Actions
ZEMLJAK Melita: Analiza fonemov in alofonov baze izgovarjav SNABI .- "Uporabno jezikoslovje : revija Društva za uporabno jezikoslovije Slovenije = Applied Linguistics : Journal of the Slovene Association of Applied Linguistics" 1998 Journal article [Show]
OSOWICKA-KONDRATOWICZ Magdalena: Asymilacje spółgłosek zębowych i dziąsłowych do palatalnych w pozycji przed palatalnymi .- "Prace Językoznawcze" 2004 Journal article [Show]
PETRIK Horst: Aussprache des ó im Niedersorbischen .- "Serbska šula : časopis za serbskich wučerjow a kubłarjow" 1998 Journal article [Show]
RUTKIEWICZ-HANCZEWSKA Małgorzata: Błąd wymowy czy wada wymowy? : o nowej artykulacji głosek szeregu ciszącego .- "Język Polski : organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego" 2009 Journal article [Show]
DUDA Henryk: Drzesika (= Jessica) jedzie do Kambodży : fonologia kontra językoznawstwo normatywne .- "Język Polski : organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego" 2006 Journal article [Show]
BAŃKOWSKI Andrzej: Dwa dialekty słowiańskie (w 4-6 w. n.e.) i pochodne od każdego z nich dialekty słowiańskie .- "Rozprawy Komisji Językowej [ŁTN]" 2006 Journal article [Show]
SIEGIEŃ Bazyli: Dyftongi w systemie fleksyjnym gwar północnej Hajnowszczyzny .- "Studia Wschodniosłowiańskie" 2005 Journal article [Show]
MAŃCZAK-WOHLFELD Elżbieta: Fonetyka zapożyczeń angielskich w polszczyźnie XXI wieku .- "Poradnik Językowy : organ Towarzystwa Kultury Języka" 2004 Journal article [Show]
TWOREK Artur: Gibt es im modernen Polnischen eine Aussprachenorm? .- "Orbis Linguarum : legnickie rozprawy filologiczne" 1999 Journal article [Show]
SAWANIEWSKA-MOCHOWA Zofia, ZIELIŃSKA Anna: Grafia a wymowa - o dylematach badacza polszczyzny kowieńskiej .- Warszawa, 2001 Book article [Show]
Displaying results 1-10 of 82 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 [ Next >> (2) ] [ Last >| (9) ]