iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Fonetyka zapożyczeń angielskich w polszczyźnie XXI wieku
Author/editor: Elżbieta Mańczak-Wohlfeld
Published in: Poradnik Językowy : organ Towarzystwa Kultury Języka [Show]
Journal issue: 2004 z. 3
Pages: 3-7
Note: Streszcz.: eng
Languages: pol
Abstract: Autorka stwierdza, że w procesie zapożyczania leksemów z języka angielskiego do polskiego nie zachodzi przenoszenie ich postaci fonologicznej, lecz zachodzą substytucje fonologiczne. Analizując wyniki przeprowadzonych badań, wskazuje na bardzo częste wahania wymowy zapożyczenia i w związku z tym postuluje opracowanie słownika anglicyzmów uwzględniającego ich poprawną wymowę. (MF)
Author headings:
au. Mańczak-Wohlfeld, Elżbieta [Show]
Keywords: 20 w. (koniec), anglicyzm, artykulacja, fonologia 1 (funkcje fonemów w systemie językowym), język angielski, język polski, substytucja 1 (w fonetyce), zapożyczenie 2 (rezultat)
Tags:
Classification:
10.2. Other languages influence on Slavic languages [Show]
8.2.6. Polish. Lexicology [Show]