iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Grafia a wymowa - o dylematach badacza polszczyzny kowieńskiej
Author/editor: Zofia Sawaniewska-Mochowa, Anna Zielińska
Published in: Studia nad polszczyzną kresową .- T. 10 .- Warszawa, 2001 [Show]
Pages: 305-318
Languages: pol
Abstract: Autorki artykułu stwierdzają, że polszczyznę kowieńską charakteryzuje niski poziom znormalizowania i szczególnie duże zróżnicowanie wewnętrzne. Do dziś istnieją w niej refleksy dawnego podziału socjolektycznego na trzy warianty funkcjonalne: dworsko-mieszczański, drobnoszlachecki i chłopski. Nadrzędną rolę w uchwyceniu tej złożoności spełniają studia nad wariantami mówionymi. W badaniach nad tekstami pisanymi, zwłaszcza tam, gdzie podstawę materiałową stanowią rękopisy, zawsze będą istniały wątpliwości w odróżnianiu faktów graficznych od fonetycznych. (HK)
Author headings:
ws. Sawaniewska-Mochowa, Zofia [Show]
ws. Zielińska, Anna [Show]
Keywords: artykulacja, język mniejszościowy, język mówiony, język pisany, język polski, Kowno (region), odmiana regionalna języka, pisownia 1, polszczyzna północnokresowa
Tags:
Classification:
8.2.3. Polish. Dialectology [Show]
8.2.4. Polish. Sociolinguistics [Show]