iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: fonetyka 1 (cechy fizyczne dźwięków mowy)

Description Type Actions
SCHOLZE Lenka: Das grammatische System der obersorbischen Umgangssprache im Sprachkontakt : mit Grammatiktafeln im Anhang .- Bautzen, 2008 Book [Show]
BAŃCZEROWSKI Janusz: Grupy fonemów spółgłoskowych w śródgłosie wyrazowym języka polskiego i węgierskiego .- 2 .- "Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae" 1998 Journal article [Show]
FRĄCKIEWICZ Małgorzata: Gwara łomżyńska w tekstach gwarowych i w żywej mowie współczesnych mieszkańców ziemi łomżyńskiej .- Warszawa, 2017 Book article [Show]
RUDNICKI Sergiusz: Gwara polska wsi Korczunek koło Żytomierza : fonetyka, fleksja = Польська говiрка села Корчунок бiля Житомира : фонетика, морфологiя .- Warszawa, 2000 Book [Show]
SKUDRZYKOWA Aldona, TAMBOR Jolanta, URBAN Krystyna, WOLIŃSKA Olga: Gwara śląska : świadectwo kultury, narzędzie komunikacji .- Katowice , 2001 Book [Show]
RIEGER Janusz: Gwary nadsańskie w nowym świetle .- "Slavia Orientalis" 2012 Journal article [Show]
JAROS Irena: Gwary opoczyńskie na tle językowego pogranicza Małopolski i Mazowsza .- Łódź, 2001 Book [Show]
KURZOWA Zofia: Historia i współczesność języka polskiego na Kresach południowo-wschodnich .- Warszawa, 1997 Book article [Show]
JOCZ Lechosław: Hornjoserbska ortoepija : jednotliwe problemy konsonantizma .- 1 .- "Serbska šula : časopis za serbskich wučerjow a kubłarjow" 2010 Journal article [Show]
JOCZ Lechosław: Hornjoserbska ortoepija : jednotliwe problemy konsonantizma .- 2 .- "Serbska šula : časopis za serbskich wučerjow a kubłarjow" 2010 Journal article [Show]
Displaying results 61-70 of 493 found.
[ (1) |< First ] [ (6) << Previous ]  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 [ Next >> (8) ] [ Last >| (50) ]