iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Gwary nadsańskie w nowym świetle
Author/editor: Janusz Rieger
Published in: Slavia Orientalis [Show]
Journal issue: 2012 R. 61 nr 2
Pages: 231-256
Note: Bibliogr., mapy, streszcz:. eng
Languages: pol
Abstract: Autor omawia cechy gwar nadsańskich, bazując na materiale zawartym w "Atlasie gwar nadsańskich". Wskazuje jego zasięg terytorialny oraz główne elementy, na których ów atlas się skupia. Następnie bardzo szczegółowo omawia cechy gwar nadsańskich, koncentrując się przede wszystkim na fonetyce. Zaznacza, że opis leksyki, stanowiący największy atut Atlasu, zostanie przedstawiony w odrębnym opracowaniu. Autor podkreśla, że zawarty w Atlasie opis materiału jest w zasadzie zgodny z opisem M. Przepiórskiej, jeśli chodzi o wyznaczenie głównego obszaru gwar nadsańskich. (MF)
Author headings:
au. Rieger, Janusz [Show]
Keywords: dialekt, fonetyka 1 (cechy fizyczne dźwięków mowy), gwary nadsańskie, język polski, język ukraiński, wpływ językowy
Tags:
Classification:
9.4.3. Ukrainian. Dialectology [Show]
9.4.1.1. Ukrainian. Phonetics. Phonology [Show]
Personal subject heading:
Przepiórska-Owczarenko, Maria [Show]
Links:
Tekst dokumentu