iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: fonetyka 1 (cechy fizyczne dźwięków mowy)

Description Type Actions
PAŚKO-KONECZNIAK Dorota: Białoruskie elementy językowe w rosyjskiej gwarze staroobrzędowców mieszkających w regionie suwalsko-augustowskim .- "Acta Baltico-Slavica" 2014 Journal article [Show]
POLAŃSKI Edward: Błędy językowe w formie fonicznej .- "Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica" 2004 Journal article [Show]
SAWICKA Irena: Cechy delimitacyjne wyrazu słowiańskiego jako wykładnik typu fonotaktycznego .- Wrocław, 2000 Book article [Show]
RIBAROVA Zdenka, RIBAROVA Slavomira: Češka gramatika s vježbama .- Zagreb, 2015 Book [Show]
Český jazykový atlas .- 5 .- Praha, 2005 Book [Show]
BAUER Alois: Čeština na dlani : český jazyk .- Olomouc, 2000 Book [Show]
SIATKOWSKA Ewa: Charakterystyka dawnego dialektu Łużyc wschodnich : wybrane zjawiska fonetyczne i morfologiczne .- Żary, 2000 Book article [Show]
SYKULSKA Karolina: Chrypka - i jej stylistyczne konotacje .- "Poradnik Językowy : organ Towarzystwa Kultury Języka" 2002 Journal article [Show]
SAWICKA Irena: Continuity or discontinuity - the case of Macedonian phonetics .- "Colloquia Humanistica" 2012 Journal article [Show]
KOCHETOV Alexei: Acue-based analysis of the distribution of palatalized stops in Russian .- Prague, 1999 Book article [Show]
Displaying results 11-20 of 493 found.
[ (1) |< First ] [ (1) << Previous ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (3) ] [ Last >| (50) ]