iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Book

[Add to basket]

Title: Čeština na dlani : český jazyk
Author/editor: Alois Bauer
Publication place: Olomouc
Publisher: "Rubico"
Year: 2000
Pages: 127 s.
Languages: cze
Abstract: Přehled o českém jazyce v rovině hláskoslovné, tvaroslovné, syntakticé, lexikologické, stylistické, pravopisné, též vývoji spisovné češtiny. Základní údaje o slavistice, staroslověnštině a vývoji českého hláskosloví. (JP)
Author headings:
au. Bauer, Alois [Show]
Keywords: fonetyka 1 (cechy fizyczne dźwięków mowy), język czeski, język literacki, język nieliteracki, komunikacja językowa, kultura języka 1 (umiejętność poprawnego, sprawnego i estetycznego posługiwania się językiem), morfologia 1 (budowa i odmiana wyrazów), składnia 1 (tworzenie wyrażeń złożonych), styl
Tags:
Classification:
6.1.1. Czech. Modern literary language [Show]
6.1. Czech [Show]