iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: antroponimia 1 (zbiór antroponimów)

Description Type Actions
KOWALIK-KALETA Zofia: Ewolucja nazwisk słowiańskich : studium teoretyczno-porównawcze .- Kraków, 1991 Book [Show]
MYSZKA Agnieszka: Ewolucja zasobu imiennictwa parafii Frysztak w ciągu ostatnich dwóch wieków .- "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna. Językoznawstwo" 1999 Journal article [Show]
KRŠKO Jaromír: Forma vlastných mien v médiách .- Łódź, 2002 Book article [Show]
CITKO Lilia: Formacje hybrydalne w antroponimii polsko-białorusko-litewskiego pogranicza XVI wieku .- Szczecin, 1999 Book article [Show]
SAJEWICZ Michał: Formy imienne z sufiksem -ko w Kleszczelach na Podlasiu w połowie XVI w. .- Warszawa, 2015 Book article [Show]
CHOCHOLATÝ Miroslav: Funkce vlastních jmen ve Škvoreckého "Miráklu" .- Brno, 2014 Book article [Show]
SARNOWSKA-GIEFING Irena: Gołda - karaimka - kacerka .- Poznań, 2005 Book article [Show]
WENZEL Walter: Gruppenbildung von Ortsnamen mittels Personennamen – in Bayern und in der Niederlausitz .- "Beiträge zur Namenforschung" 2009 Journal article [Show]
WENZEL Walter: Hinweise auf Waldbienenzucht in sorbischen Orts- und Personennamen .- "Lětopis : časopis za rěč, stawizny a kulturu Łužiskich Serbow = Zeitschrift für sorbische Sprache, Geschichte und Kultur " 2010 Journal article [Show]
KOWALIK-KALETA Zofia: Historia nazwisk polskich : na tle społecznym i obyczajowym (XII-XV wiek) .- T. 1 .- Warszawa, 2007 Book [Show]
Displaying results 61-70 of 437 found.
[ (1) |< First ] [ (6) << Previous ]  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 [ Next >> (8) ] [ Last >| (44) ]