iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Book

[Add to basket]

Title: Historia nazwisk polskich : na tle społecznym i obyczajowym (XII-XV wiek) .- T. 1
Author/editor: Zofia Kowalik-Kaleta
Publication place: Warszawa
Publisher: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy
Year: 2007
Pages: 440 s.
Note: Bibliogr., tab.
Languages: pol
Abstract: Autorka analizuje ewolucję nazwisk polskich w okresie od XII do końca XV w. jako zjawisko odzwierciedlające rozwój społeczeństwa i państwa. Prezentuje charakterystykę językową nazwisk zwyczajowych (nazwiska odmiejscowe, patronimiczne, odapelatywne, odimienne, odetniczne, nazwiska obce pochodzenia niemieckiego), omawia przynależność społeczną i geograficzną ich nosicieli, chronologię pojawienia się poszczególnych typów nazwisk zwyczajowych na tle stosunków społeczno-ustrojowych w badanym okresie oraz nabywanie funkcji nazwiskowej przez poszczególne typy nazewnicze wśród szlachty, mieszczan i chłopów. Uwzględnione zostały także aspekty aksjologiczne i prawne nazwiska. Wnioski dotyczą dziedziczenia nazwisk, obejmowania wspólnym nazwiskiem generacji, przejmowania nazwiska męża przez żonę, obejmowania wspólnym nazwiskiem dalszych krewnych oraz wspólnego nazwiska małżonków. (Bi)
Author headings:
au. Kowalik-Kaleta, Zofia [Show]
Keywords: 12-15 w., antroponimia 1 (zbiór antroponimów), etymologia 1 (pochodzenie wyrazu), historia języka, język polski, nazwisko, socjolingwistyka
Tags:
Classification:
8.2.7.1. Polish. Anthroponymy [Show]
8.2.2. Polish. History of language [Show]
8.2.4. Polish. Sociolinguistics [Show]
Inbound references:
Powołanie w: KOWALIK-KALETA Zofia, DACEWICZ Leonarda, RASZEWSKA-ŻUREK Beata: Słownik najstarszych nazwisk polskich : pochodzenie językowe nazwisk omówionych w "Historii nazwisk polskich" T. 1 .- Warszawa, 2007 [Show]