iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Book

[Add to basket]

Title: Ewolucja nazwisk słowiańskich : studium teoretyczno-porównawcze
Author/editor: Zofia Kaleta
Publication place: Kraków
Publisher: Polska Akademia Nauk. Instytut Języka Polskiego
Year: 1991
Pages: 198 s., VI s. tabl.
Note: Bibliogr., tab., wykr., streszcz.: eng
Languages: pol
Abstract: Analiza rozwoju nazwisk słowiańskich od początków udokumentowanych w źródłach historycznych do czasów nowożytnych i współczesnych. Materiał badawczy zaczerpnięto z dokumentów urzędowych następujących obszarów słowiańskich: Czech, Polski, Chorwacji, Serbii i Bośni, Macedonii i Bułgarii oraz Rusi/Rosji. Wyróżniono pięć etapów ewolucji nazwisk słowiańskich: 1) identyfikacja przez imię i tekst (do XII-XIII w.), ewolucja nazwisk od deskrypcji określonych do form syntetycznych o predykatywnym charakterze; 2) przewaga odmiejscowych form syntetycznych (kraje zachodniosłowiańskie), ewolucja od predykacji do nominacji; 3) stabilizacja nazwisk słowiańskich; 4) ujednolicenie nazwisk według określonego wzoru morfologicznego (etap fakultatywny); 5) objęcie nazwisk przepisami i ochroną prawną. Wskazane zostały czynniki zewnętrzne wpływające na zanik, wybór i dominację określonych form nazwisk oraz elementy jakościowe procesów nazwiskotwórczych, o których decydowały czynniki wewnątrzonomastyczne. (Bi)
Author headings:
au. Kowalik-Kaleta, Zofia [Show]
Keywords: antroponimia 1 (zbiór antroponimów), historia języka, język polski, języki słowiańskie, nazwisko, onomastyka 1 (zbiór nazw własnych)
Tags:
Classification:
1.5. General part. Onomastics [Show]
Inbound references:
Recenzja: WOLNICZ-PAWŁOWSKA Ewa .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 1998 [Show]