iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Formy imienne z sufiksem -ko w Kleszczelach na Podlasiu w połowie XVI w.
Author/editor: Michał Sajewicz
Published in: Pogranicza i kontakty językowe na obszarze bałtycko-słowiańskim .- Warszawa, 2015 [Show]
Pages: 45-89
Note: Streszcz.: eng, pol
Languages: pol
Abstract: Zawiera "Słownik form imiennych z sufiksem -ko używanych w Kleszczelach w XVI w.". (RT)
Author headings:
au. Sajewicz, Michał [Show]
Keywords: -ko, 16 w. (połowa), adaptacja fonetyczna, adaptacja morfologiczna, antroponimia 1 (zbiór antroponimów), historia języka, imię, imię osobowe, język cerkiewnosłowiański, język polski, Kleszczele, Podlasie, transformacja, wpływ językowy
Tags:
Classification:
1.2. General part. Historical problems [Show]
1.3. General part. Regional problems [Show]
1.5. General part. Onomastics [Show]
8.2.7.1. Polish. Anthroponymy [Show]
Links:
Tekst dokumentu
Tekst streszczenia