iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: antroponimia 1 (zbiór antroponimów)

Description Type Actions
WOLNICZ-PAWŁOWSKA Ewa: Antroponimia łemkowska na tle polskim i słowackim : XVI-XIX wiek .- Warszawa, 1993 Book [Show]
ŁĄCKA-ALEKSANDROWICZ Agata: Antroponimia Łososiny Górnej i Walowej Góry w Małopolskiem .- Częstochowa, 2001 Book article [Show]
CITKO Lilia: Antroponimia "Pana Tadeusza" w przekładzie na język białoruski .- Bydgoszcz, 2000 Book article [Show]
CZYŻEWSKI Feliks: Antroponimia pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego w świetle inskrypcji nagrobnych .- Cz. 1 : Słownik nazwisk .- Lublin, 2013 Book [Show]
WOLNICZ-PAWŁOWSKA Ewa: Antroponimia polska na Kresach południowo-wschodnich .- Warszawa, 1999 Book article [Show]
WOLNICZ-PAWŁOWSKA Ewa, SZULOWSKA Wanda: Antroponimia polska na kresach południowo-wschodnich : XV-XIX wiek .- Warszawa, 1998 Book [Show]
WOLNICZ-PAWŁOWSKA Ewa: Antroponimia polska na Kresach południowo-wschodnich : zarys problematyki .- Warszawa, 1996 Book article [Show]
CIEŚLIKOWA Aleksandra: Antroponimia Polski od XVI do końca XVIII wieku .- "LingVaria : półrocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego" 2006 Journal article [Show]
CIEŚLIKOWA Aleksandra: Antroponimia Polski XVI do XVIII wieku : wstępne uwagi redakcyjne .- Warszawa, 1996 Book article [Show]
ŁESIÓW Michał: Antroponimia stylistyczna w opowiadaniach "ukraińskich" Mikołaja Gogola .- "Roczniki Humanistyczne. Słowianoznawstwo = Annales de Lettres et Sciences Humaines. Études Slaves = Annals of Arts. Slavonic Studies" 2009 Journal article [Show]
Displaying results 11-20 of 437 found.
[ (1) |< First ] [ (1) << Previous ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (3) ] [ Last >| (44) ]