iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: Białystok (region)

Description Type Actions
BOGDANOWICZ Elżbieta: Antroponimia żeńska na terenie południowej Białostocczyzny w XVIII wieku .- "Białostockie Archiwum Językowe" 2003 Journal article [Show]
Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny .- T. 4 : Słowotwórstwo .- Warszawa, 2012 Book [Show]
Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny .- T. 5 : Leksyka 1 .- Warszawa, 1995 Book [Show]
Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny .- T. 6 : Leksyka 2 .- Warszawa, 1996 Book [Show]
Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny .- T. 7 : Leksyka 3 .- Warszawa, 1999 Book [Show]
Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny .- T. 8 : Leksyka 4 .- Warszawa, 2002 Book [Show]
Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny .- T. 9 : Leksyka 5 .- Warszawa, 2007 Book [Show]
Białostocczyzna .- Białystok, 1997 - 1999 Journal [Show]
Bibliografia onomastyki Białostocczyzny (1960-1996) .- Białystok, 1996 Book [Show]
SAJEWICZ Michał: Deadiektywne osobowe nomina subiecti z formantem słowotwórczym - w gwarach białoruskich okolic Narewki na Białostocczyźnie .- "Roczniki Humanistyczne. Słowianoznawstwo = Annales de Lettres et Sciences Humaines. Études Slaves = Annals of Arts. Slavonic Studies" 2005 Journal article [Show]
Displaying results 1-10 of 87 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 [ Next >> (2) ] [ Last >| (9) ]