iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 1.2. General part. Historical problems

Description Type Actions
PLESKALOVÁ Jana: 225 let bohemistiky na vídeňské univerzitě .- "Naše řeč" 2001 Journal article [Show]
DOSTAL' Marina Jur'evna: 5 Международный славистический коллоквиум во Львове .- "Славяноведение" 1997 Journal article [Show]
6 Konferencja Kaszubsko-Pomorska : rozwój nazewnictwa lokalnego na Pomorzu Zachodnim : pomorska onomastyka i toponomastyka na przestrzeni dziejów : materiały z konferencji : Darłowo, 8-9 września 2000 .- Poznań, 2001 Book [Show]
NYOMÁRKAY István: A bécsi grammatikák és a XVIII-XIX. századi magyar és szláv nyelvtanok : bevezetés, feladatok [Венские грамматики и венгерские и славянские грамматики XVIII-XIX вв. : введение, задачи] .- Budapest, 1998 Book article [Show]
A Litván Nagyfejedelemség és a mai Közép- és Kelet-Európa nyelvei : analógiák és folytonossság : az 1998. május 25-26-i konferencia anyaga [Языки в Великом княжестве литовском и странах современной Центральной и Восточной Европы : аналогии и преемственность : материалы конференции, 25-26 мая 1998 г.] .- Budapest, 1998 Book [Show]
BABIK Zbigniew: Accentuation of the prefixed c-presents in Common Slavic .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 2001 Journal article [Show]
Acta Baltico-Slavica .- Warszawa, 1992 - 2014 Journal [Show]
STEINKE Klaus: Aktualna dyskusja o praojczyźnie Słowian : Sławski vs. Mańczak .- Kraków, 2002 Book article [Show]
Aktualne problemy komparatystyki słowiańskiej : teoria i metodologia badań lingwistycznych .- Siedlce, 2010 Book [Show]
FURLAN Metka: Alasijevi glosi oghgni∫ke in pluca : k refleksu šk in k za psl. *š in *t' v slovenščini .- Ljubljana, 1998 Book article [Show]
Displaying results 1-10 of 1170 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (2) ] [ Last >| (117) ]