iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Book

[Add to basket]

Title: 6 Konferencja Kaszubsko-Pomorska : rozwój nazewnictwa lokalnego na Pomorzu Zachodnim : pomorska onomastyka i toponomastyka na przestrzeni dziejów : materiały z konferencji : Darłowo, 8-9 września 2000
Author/editor: pod red. Wojciecha Łysiaka
Publication place: Poznań
Year: 2001
Pages: 185 s.
Note: Indeks
Languages: pol
Abstract: Organizatorzy: Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Muzeum w Darłowie, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Instytut Slawistyki PAN w Warszawie
Author headings:
rd. Łysiak, Wojciech [Show]
Keywords: 2000 r., Darłowo, historia języka, materiały konferencyjne, onomastyka 1 (zbiór nazw własnych), Pomorze Zachodnie, toponomastyka
Tags:
Classification:
1.6.6.2. Conferences. Congresses [Show]
1.5. General part. Onomastics [Show]
1.2. General part. Historical problems [Show]
Articles:
SZULTKA Zygmunt: Gesselschaft für Pommersche und Alterumskunde in Stettin a kwestia początków badań nad Słowiańszczyzną i Kaszubszczyzną .- Poznań, 2001 [Show]
WALCZAK Karol: Jezioro Miedwie - nazwa, historia, tradycja .- Poznań, 2001 [Show]
BELCHNEROWSKA Aleksandra: Nazewnictwo Pomorza a jego krajobraz .- Poznań, 2001 [Show]
MAŃCZAK Witold: Nazwa słowiński .- Poznań, 2001 [Show]
BREZA Edward: Nazwiska równe nazwom miejscowości z Pomorza Środkowego .- Poznań, 2001 [Show]
SKÓRA Wojciech: Nazwy miejscowości powiatów słupskiego, lęborskiego, bytowskiego w badaniach Konsulatu RP w Szczecinie w 1929 roku .- Poznań, 2001 [Show]
DUMA Jerzy: Nazwy terenowe Pomorza Zachodniego związane z rdzeniem *borъkъ 'lasek' od XVIII do XX wieku .- Poznań, 2001 [Show]
ROMANOW Zenon: Nazwy ulic Słupska w XX wieku .- Poznań, 2001 [Show]
SIEROCIUK Jerzy: Onomastyka w kaszubskiej pieśni ludowej na tle ogólnopolskim .- Poznań, 2001 [Show]
RZETELSKA-FELESZKO Ewa: Słowiańskie nazewnictwo Pomorza Środkowego .- Poznań, 2001 [Show]
ŁYSIAK Wojciech: Słowiańskie nazwy miejscowe w rejonie Koszalina .- Poznań, 2001 [Show]
CHLUDZIŃSKI Andrzej: Sposoby adaptacji słowiańskich nazw geograficznych ziemi białogardzkiej w języku niemieckim .- Poznań, 2001 [Show]