iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 1.1.2. General part. Problems of modern languages. Problems of translation

Description Type Actions
DŁUGOSZ-KURCZABOWA Krystyna: Charakterystyka językowa ekumenicznego przekładu "Ewangelii św. Mateusza" .- "Przegląd Humanistyczny" 1998 Journal article [Show]
JURKOWSKI Marian: Chleba naszego powszedniego .- "Prace Filologiczne" 2001 Journal article [Show]
WŁODKOWSKI Marek: Chorwacko-cerkiewnosłowiański przekład hymnu "Veni Creator Spiritus" jako przykład "powrotu" do redakcji narodowej w XIX wieku .- "Studia Wschodniosłowiańskie" 2014 Journal article [Show]
BERG Elena, KIT Mark: A cognitive approach to the compilation of test materials for the evaluation of translator's skills .- "Cognitive Studies = Études cognitives" 2016 Journal article [Show]
BERNEZ Célia: Création et dénomination – traduction et re-dénomination : deux démarches cognitives assimilables : analyse comparative de dénominations de perruches en français, allemand et polonais .- "Roczniki Humanistyczne. Lingwistyka korpusowa i translatoryka = Annales de Lettres et Sciences Humaines. La linguistique de corpus et la traduction = Annals of Arts. Corpus Linguistics and Translation Studies" 2016 Journal article [Show]
PEČÍRKOVÁ Jaroslava: Czech translations of the Bible .- Ljubljana, 1998 Book article [Show]
VÍTOVÁ Lenka: Czeska translatologia po 1989 roku .- "Slavia Occidentalis" 2007 Journal article [Show]
KACZMARSKA Elżbieta: Czeski czasownik zdát se w przekładzie na polski : na podstawie badań z wykorzystaniem czesko-polskiego korpusu równoległego InterCorp .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 2012 Journal article [Show]
Człowiek - dzieło - sacrum .- Opole, 1998 Book [Show]
STEFANIAK Aleksandra: Czy burak jest wsiokiem? .- Kraków, 1998 Book article [Show]
Displaying results 31-40 of 679 found.
[ (1) |< First ] [ (3) << Previous ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (5) ] [ Last >| (68) ]