iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Czeski czasownik zdát se w przekładzie na polski : na podstawie badań z wykorzystaniem czesko-polskiego korpusu równoległego InterCorp
Author/editor: Elżbieta Kaczmarska
Published in: Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej [Show]
Journal issue: 2012 47
Pages: 247-261
Note: Tab., wykr., streszcz.: eng
Languages: pol
Abstract: Przedmiotem analizy są możliwości przekładu czeskiego czasownika zdát se na język polski, wykazane na podstawie korpusu paralelnego InterCorp i ekscerpcji manualnej obejmującej trzy powieści czeskie. Autorka wymienia czasowniki polskie zastosowane w obu typach źródeł. Wnioski dotyczą frekwencji poszczególnych ekwiwalentów polskich oraz użyteczności wybranego korpusu w badaniach ekwiwalencji międzyjęzykowej. (Bi)
Author headings:
au. Kaczmarska, Elżbieta [Show]
Keywords: ekwiwalencja międzyjęzykowa, ekwiwalent, język czeski, język polski, przekład 1 (procedura lingwistyczna), semantyka 1 (znaczenie znaków językowych), zdát se
Tags:
Classification:
1.1.2. General part. Problems of modern languages. Problems of translation [Show]
6.1.5. Czech. Semantics. Pragmatics [Show]
8.2.5. Polish. Semantics. Pragmatics [Show]