iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 3.1.9. Bulgarian. Ethnolinguistics

Description Type Actions
BONOVA Stanka: Bóg wysoko, car daleko : kilka uwag o kulturowych podstawach funkcjonowania frazeologizmu w języku bułgarskim .- "Etnolingwistyka : problemy języka i kultury" 2004 Journal article [Show]
WALCZAK-MIKOŁAJCZAKOWA Mariola: Magiczna funkcja słowa w bułgarskich obrzędach związanych z uzdrawianiem .- Wrocław, 2002 Book article [Show]
RUSEK Jerzy, SELIMSKI Ljudvig: Maksim Sławczew Mładenow (1930-1992) .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 1995 Journal article [Show]
POUHALEVA Iliana: Miejsce stereotypu w opisie leksykograficznym : o obrazie sąsiada: Turka, Bułgara, Greka we frazeologizmach bułgarskich i greckich .- "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Slavica" 2000 Journal article [Show]
DUKOVA Ute: Mitologiczna opozycja prawy i lewy w bułgarskich dialektach .- "Etnolingwistyka : problemy języka i kultury" 1992 Journal article [Show]
PYTLAK Magdalena: "Obcy" w języku obcym, czyli problem przekładu stereotypów narodowych .- Opole, 2008 Book article [Show]
PILECKA Teresa: Ojczyzna bułgarska wedle studentów Uniwersytetu w Sofii w świetle badań ankietowych .- Lublin, 1993 Book article [Show]
MICHAJLOVA Katja: Pewne cechy polskiego stereotypu Bułgara .- "Etnolingwistyka : problemy języka i kultury" 2003 Journal article [Show]
ZLATANOVA Nadja: Postać św. Iwana Rylskiego w społecznokulturowym modelu bułgarskiego folkloru .- Lublin, 1995 Book article [Show]
MICEVA Eugenia: Świat i antyświat .- "Etnolingwistyka : problemy języka i kultury" 1992 Journal article [Show]
Displaying results 1-10 of 26 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3 [ Next >> (2) ] [ Last >| (3) ]