iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 1.4.1.2. General part. Lexicology. Contrastive studies. Phraseology

Description Type Actions
Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski .- Z. 7 .- Opole, 2014 Book [Show]
FINK Željka: Politika mrkve i batine ili biča i medenjaka .- Zagreb ; Split, 2006 Book article [Show]
BURA Renata: Polska, czeska i górnołużycka frazeologia pochodzenia biblijnego a Nowy Testament Jakuba Wujka, "Biblia kralicka" oraz Nowy Testament Michała Frencla .- Kraków, 2003 Book [Show]
LUKSZYN Jurij: Polsko-rosyjski i rosyjsko-polski słownik frazeologiczny : podstawowe zasady frazeograficzne .- "Przegląd Rusycystyczny" 1998 Journal article [Show]
Polsko-rosyjski słownik par przekładowych : tom zbiorczy "Podręcznego idiomatykonu polsko-rosyjskiego (z. 1-5) .- Opole, 2014 Book [Show]
JĘDRZEJKO Ewa: Predykacja analityczna jako problem frazeologii i frazeografii porównawczej .- Opole, 2001 Book article [Show]
Problemy frazeologii europejskiej .- 7 .- Lublin, 2005 Book [Show]
KOWALSKA-IVANOVA Maria: Problemy przekładowe zaistniałe we wstępnej fazie prac nad bułgarsko-polskim słownikiem frazeologicznym .- "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Slavica" 2000 Journal article [Show]
ZMARZER Wanda: Przysłowia jako obiekt opisu leksykograficznego .- "Acta Albaruthenica" 2010 Journal article [Show]
CHLEBDA Wojciech, MOKIENKO Valerij Michajlovič, ŠULEŽKOVA Svetlana G.: Rosyjsko-polski słownik skrzydlatych słów .- Łask, 2003 Book [Show]
Displaying results 71-80 of 215 found.
[ (1) |< First ] [ (7) << Previous ]  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 [ Next >> (9) ] [ Last >| (22) ]