iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Predykacja analityczna jako problem frazeologii i frazeografii porównawczej
Author/editor: Ewa Jędrzejko
Published in: Frazeografia słowiańska : księga pamiątkowa poświęcona prof. dr hab. Halinie A. Lilicz .- Opole, 2001 [Show]
Pages: 185-194
Languages: pol
Abstract: Na przykładzie gniazda parafraz związanych z predykatem 'gniew' (np. unieść się gniewem, wpaść w gniew, wrzeć/kipieć gniewem/z gniewu, stłumić gniew i in.). Poza materiałem polskim są również odniesienia do języków słowiańskich (rosyjskiego, serbskiego, bułgarskiego, słowackiego) i niesłowiańskich (francuskiego, angielskiego, szweckiego, tureckiego). (IŁ)
Author headings:
au. Jędrzejko, Ewa [Show]
Keywords: analiza porównawcza, frazeografia, frazeologia 1 (zbiór frazeologizmów), 'gniew', język polski, konstrukcja werbo-nominalna, metafora, wyrażenie predykatywne
Tags:
Classification:
1.4.1.2. General part. Lexicology. Contrastive studies. Phraseology [Show]
8.2.6.5. Polish. Phraseology [Show]