iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 1.4.1.2. General part. Lexicology. Contrastive studies. Phraseology

Description Type Actions
VIDOVIĆ BOLT Ivana: Životinjski svijet u hrvatskoj i poljskoj frazeologiji .- 1 .- Zagreb, 2011 Book [Show]
JAROSZEWICZ Henryk: Zleksykalizowane porównania w języku polskim i serbskim jako baza derywacyjna .- Wrocław, 2011 Book article [Show]
KACZMARSKA Elżbieta: Związki frazeologiczne o tematyce marynistycznej w języku polskim na tle porównawczym innych języków słowiańskich .- "Prace Filologiczne" 2003 Journal article [Show]
SPAGIŃSKA-PRUSZAK Agnieszka: "Zwierzyniec" głupoty i mądrości ludzkiej w języku polskim, rosyjskim i chorwackim .- Gdańsk, 2002 Book article [Show]
JAROSZEWICZ Henryk: Zwrot frazeologiczny jako baza derywacyjna w polskiej i serbskiej derywacji międzyfrazeologicznej .- Wrocław, 2013 Book article [Show]
AKSAMÌTAŬ Anatol': Актуальные проблемы славянской фразеологии : международная научная конференция : Гомель, 16-17 ноября 1999 года .- "Slavia Orientalis" 2000 Journal article [Show]
FEDONJUK Valentina: Анималистическая фразеология в зеркале национального менталитета .- "Rossica Olomucensia : ročenka katedry slavistiky na Filozofické fakultě Univerzity Palackého" 1997 Journal article [Show]
KRAVČUK Alla Mikolaïvna: Антична й бiблiйна ономастична фразеологiя польської та української мов : контрастивний аспект .- "Slavia Orientalis" 1999 Journal article [Show]
BACEVIČ Florìj Sergìjovič: Антропоцентризм фразеологических систем украинского и польского языков : категории пространства и времени .- "Kieleckie Studia Rusycystyczne" 1998 Journal article [Show]
CZETYRBA Maria: Бiблiйна фразеологiя в сучаснiй українськiй мовi : українсько-польськi паралелi .- "Acta Polono-Ruthenica" 2000 Journal article [Show]
Displaying results 101-110 of 216 found.
[ (1) |< First ] [ (10) << Previous ]  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 [ Next >> (12) ] [ Last >| (22) ]