iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 4.7. Serbo-Croatian group. Onomastics

Description Type Actions
RAJEWSKA Jolanta: Andželina Džoli czy Anđelina Žoli? : o transkrypcji obcych nazw własnych na przykładzie serbskiej prasy codziennej .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 2009 Journal article [Show]
FRANČIĆ Anđela: Antroponimi u reklamama .- Zagreb ; Rijeka, 1999 Book article [Show]
ŠKVORC BRANDA Anita: Antroponimija Dragoslavec Brega .- "Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje" 2012 Journal article [Show]
VULIĆ Sanja: Blagdanska imena i frazemi .- "Riječ : časopis za filologiju" 1997 Journal article [Show]
ČILAŠ ŠIMPRAGA Ankica, KURTOVIĆ BUDJA Ivana: Etnici i ktetici u kajkavskom narječju .- "Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje" 2009 Journal article [Show]
CRLJENKO Branimir: Etnolingvistička stratifikacija istarskih toponima .- "Riječ : časopis za filologiju" 2000 Journal article [Show]
CRLJENKO Branimir: Etnolingvistički prijepori oko istarske toponimije .- Zagreb, 2001 Book article [Show]
MAŃCZAK Witold: Etymologia nazw chorwackich typu Sutivan .- "Wiener Slavistisches Jahrbuch" 1998 Journal article [Show]
ŠIMUNOVIĆ Petar: Hrvatska antroponimija nakon II. svjetskog rata .- "Suvremena lingvistika" 1997 Journal article [Show]
NOSIĆ Milan: Hrvatska imena hebrejskoga podrietla .- "Riječ : časopis za filologiju" 1998 Journal article [Show]
Displaying results 1-10 of 90 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 [ Next >> (2) ] [ Last >| (9) ]