iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 7.6.5. Sorb Group. Phraseology

Description Type Actions
KAULFÜRST Fabian: Dolnoserbska frazeologija : aktualna źěłabnosć mjazy rewitalizaciju rěcy a historiskeju frazeologiju .- Kraków, 2016 Book article [Show]
WÖLKOWA Sonja: Frazeologia aktywnie używana we współczesnym języku górnołużyckim .- "Zeszyty Łużyckie" 2007 Journal article [Show]
TREDER Jerzy: Frazeologia kaszubska a górnołużycka .- Warszawa, 1997 Book article [Show]
WÖLKOWA Sonja: Frazeologia w nowym słowniku dolnołużycko-niemieckim .- Warszawa, 2003 Book article [Show]
WÖLKOWA Sonja: Frazeologia w prozie Jakuba Barta-Ćišinskiego .- Budyšin, 2013 Book article [Show]
BURA Renata: Frazeologija w bibliji z lěta 1728 w přirunowanju z pólšćinu a čěšćinu .- "Rozhlad : serbski kulturny časopis" 2006 Journal article [Show]
WÖLKOWA Sonja: Frazeologiske wšelčizny .- "Rozhlad : serbski kulturny časopis" 2000 Journal article [Show]
WÖLKOWA Sonja: Frazeologizmy w rěči Jakuba Barta-Ćišinskeho .- Bautzen, 2011 Book article [Show]
WÖLKOWA Sonja: Hornjoserbska frazeologija w interneće .- "Lětopis : časopis za rěč, stawizny a kulturu Łužiskich Serbow = Zeitschrift für sorbische Sprache, Geschichte und Kultur " 2008 Journal article [Show]
ÌVČENKO Anatolìj Oleksandrovič, WÖLKOWA Sonja: Hornjoserbski frazeologiski słownik = Obersorbisches phraseologisches Wörterbuch = Верхнелужицкий фразеологический словарь .- Budyšin, 2004 Book [Show]
Displaying results 1-10 of 49 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4  5 [ Next >> (2) ] [ Last >| (5) ]