iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 6.2.6.3. Slovak. Terminology

Description Type Actions
MLACEK Jozef, ĎURČO Peter: Frazeologická terminológia .- Bratislava, 1995 Book [Show]
KOVÁČOVÁ Michaela: Motivácia v slovenčine a nemčine na príklade vybraných pojmov z dejín architektúry .- "Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka : orgán Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied" 2012 Journal article [Show]
Neologizmy v terminológii marketingu : vedecký seminár o problematike neologizmov v obchodných disciplínach, Bratislava 28. apríla 2010 .- Brno, 2010 Book [Show]
ŠEBESTOVÁ Anna: Seminár o tvorbe a využívaní terminologických slovníkov .- "Kultúra slova : vedecko-popularizačný časopis pre jazykovú kultúru a terminológiu" 1997 Journal article [Show]
ČERVEŇ Ivan, DOBROČKA Edmund, FEJDI Pavel, VANČOVÁ Iveta: Slovenská kryštalografická terminológia : definície termínov s vysvetleniami, komentármi a anglickými ekvivalentmi .- Bratislava, 2014 Book [Show]
KUCHAR Rudolf: Súdny obvoddomová sloboda : poznámky k právnym pojmom zo žilinského prekladu Magdeburského práva .- "Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka : orgán Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied" 2014 Journal article [Show]
BALLEKOVÁ Katarína: Takto sa pradie zlatko .- Bratislava, 2014 Book article [Show]
BODNÁROVÁ Martina: Terminologická reflexia komunikácie v súkromnej sfére vo vzťahu k hovorovému štýlu a jemu blízkym javom - niekoľko úvah a poznámok .- "Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka : orgán Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied" 2013 Journal article [Show]
MISLOVIČOVÁ Sibyla: V službách verejnosti – činnosť oddelenia jazykovej kultúry a terminológie JÚĽŠ SAV .- "Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka : orgán Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied" 2013 Journal article [Show]
LIPOWSKI Jaroslav: Vplyv češtiny na vznik slovenského odborného názvoslovia v medzivojnovom období minuluého storočia .- Wrocław, 2004 Book article [Show]
Displaying results 1-10 of 11 found.
[ (1) |< First ]  1  2 [ Next >> (2) ] [ Last >| (2) ]