iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Motivácia v slovenčine a nemčine na príklade vybraných pojmov z dejín architektúry
Author/editor: au. Michaela Kováčová
Published in: Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka : orgán Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied [Show]
Journal issue: 2012 Roč. 77 č. 5-6
Pages: 275-295
Note: Streszcz.: eng
Languages: slo
Abstract: Analýza aspektov významu, ktoré oscilujú v architektonických termínoch pri pamiatkach z obdobia gotiky, renesancie a baroka. Základné pojmy lingvistickej motivácie, ciele a metodika výskumu, motivácia, motivačné typy, motív, motivačná nasýtenosť textu a termín. (JBe)
Author headings:
au. Kováčová, Michaela [Show]
Keywords: analiza porównawcza, język niemiecki, język słowacki, motywacja semantyczna, motywacja słowotwórcza, słowotwórstwo 1 (tworzenie wyrazów), terminologia architektoniczna
Tags:
Classification:
10.3. Slavic – non-slavic contrastive studies [Show]
6.2.1.3. Slovak. Word-formation [Show]
6.2.6.3. Slovak. Terminology [Show]