iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 9.2.3. Russian. Dialectology

Description Type Actions
PAŚKO-KONECZNIAK Dorota: Akcentuacja zapożyczonych leksemów czasownikowych w gwarze staroobrzędowców mieszkających w regionie suwalsko-augustowskim .- Warszawa, 2015 Book article [Show]
GREK-PABISOWA Iryda: Badania gwar słowiańskich w otoczeniu obcojęzycznym .- Poznań, 2001 Book article [Show]
PAŚKO-KONECZNIAK Dorota: Białoruskie elementy językowe w rosyjskiej gwarze staroobrzędowców mieszkających w regionie suwalsko-augustowskim .- "Acta Baltico-Slavica" 2014 Journal article [Show]
SMUŁKOWA Elżbieta: Białorusko-polskie a białorusko-rosyjskie pogranicze językowe .- Warszawa, 1992 Book article [Show]
Bibliografia prac Irydy Grek-Pabisowej .- "Acta Baltico-Slavica" 2007 Journal article [Show]
SAPPOK Christian: Der dialogisch organisierte Dialekttext aus diskursiver, auditiver und gattungsbezogener Sicht .- "Wiener Slawistischer Almanach" 1998 Journal article [Show]
BJØRNFLATEN Jan Ivar: Exploring the land and language of Pskovia .- Вильнюс, 1998 Book article [Show]
FAŁOWSKI Adam: Gwara pskowska XIV-XVI wieku na tle innych gwar rosyjskich tego czasu .- "Slavia Orientalis" 1997 Journal article [Show]
PAŚKO-KONECZNIAK Dorota: Interferencje składniowe w gwarach wyspowych : na przykładzie rosyjskiej gwary staroobrzędowców z regionu suwalsko-augustowskiego i polskiej gwary mieszkańców Wierszyny na Syberii .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 2015 Journal article [Show]
TOLSTOJ Nikita Il'ič: Język a kultura : niektóre zagadnienia słowiańskiej etnolingwistyki .- "Etnolingwistyka : problemy języka i kultury" 1992 Journal article [Show]
Displaying results 1-10 of 182 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (2) ] [ Last >| (19) ]