iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 6.2.7.1. Slovak. Anthroponymy

Description Type Actions
RUDOLF-ZIÓŁKOWSKA Elżbieta: Antroponimy w greckokatolickich księgach metrykalnych z Humennego (Słowacja) .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 1999 Journal article [Show]
KOVÁČOVÁ Zuzana: Antroponymá v spoločenskom románe .- Brno, 2014 Book article [Show]
WOLNICZ-PAWŁOWSKA Ewa: Cap, Pyrcz i Kozieł, czyli o wędrówkach w Karpatach .- Warszawa, 1997 Book article [Show]
KRŠKO Jaromír: Forma vlastných mien v médiách .- Łódź, 2002 Book article [Show]
ŽIGO Pavol: Ideonymá a problematika transonymizácie .- Brno, 2008 Book article [Show]
KRŠKO Jaromír: K problematike skupinových antroponým .- "Prace Językoznawcze" 2004 Journal article [Show]
MAJTÁN Milan: Naše priezviská .- Bratislava, 2014 Book [Show]
WOLNICZ-PAWŁOWSKA Ewa: Nazwy osobowe jako dokumentacja haseł w słownikach gwarowych i historycznych .- Warszawa, 2000 Book article [Show]
MAJTÁN Milan: Od prezývky a prímena k priezvisku : vývin priezvisk na Slovensku .- Lublin, 1998 Book article [Show]
ODALOŠ Pavol: Priezviská v kontexte histórie a súčasnosti : sociálna, teritoriálna a etnická determinácia .- "Prace Językoznawcze" 2004 Journal article [Show]
Displaying results 1-10 of 19 found.
[ (1) |< First ]  1  2 [ Next >> (2) ] [ Last >| (2) ]