iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Book

[Add to basket]

Title: Naše priezviská
Author/editor: Milan Majtán
Publication place: Bratislava
Publisher: "Veda"
Year: 2014
Pages: 195 s.
Note: Bibliogr.
Languages: slo
Abstract: Vznik a vývin priezvisk, jazyková a gramatická charakteristika i prechyľovanie priezvisk, frekvencia niektorých priezvisk na Slovensku. Priezviská utvorené z rodných (krstných) mien, z názvov remesiel a zamestnaní, z pomenovaní rodinných a príbuzenských vzťahov, priezviská podľa spoločenského zaradenia, pôvodu a vlastností, príklady skúmania pôvodu niekoľkých priezvisk. (JBe)
Author headings:
au. Majtán, Milan [Show]
Keywords: antroponimia 1 (zbiór antroponimów), język słowacki, nazwisko
Tags:
Classification:
6.2.7.1. Slovak. Anthroponymy [Show]