iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Person

Main identity

Last name: Majtán
Given names: Milan
Additional info:

Identities

Last name Given names Additional info Actions
Majtán Milan [Show]

Documents

Role Description Type Actions
autor MAJTÁN Milan .- "Slavia : časopis pro slovanskou filologii " 2001 [Recenzja pracy: OLIVOVÁ-NEZBEDOVÁ Libuše, MALENÍNSKÁ Jitka: Slovník pomístních jmen v Čechách : úvodní svazek .- Praha, 2000] Journal article [Show]
autor MAJTÁN Milan: Čeština a slovenčina v Krmanovej gramatike z roku 1704 .- "Prace Filologiczne" 1999 Journal article [Show]
autor MAJTÁN Milan: Kompozitné štruktúry v slovenskej onymii .- Lublin, 2000 Book article [Show]
autor MAJTÁN Milan: Naše priezviská .- Bratislava, 2014 Book [Show]
autor MAJTÁN Milan: Od prezývky a prímena k priezvisku : vývin priezvisk na Slovensku .- Lublin, 1998 Book article [Show]
autor MAJTÁN Milan: Problematika lexiky a starozákonných reálií v slovenských prekladoch Biblie .- Łódź, 1997 Book article [Show]
autor MAJTÁN Milan: Slovansko-slovenské osobné meno Mojtech .- Warszawa, 1998 Book article [Show]
autor MAJTÁN Milan: Z lexiky slovenskej toponymie .- Bratislava, 1996 Book [Show]
autor MAJTÁN Milan: Zložené slovanské osobné mená v slovenskej toponymii .- Bratislava, 1998 Book article [Show]
opracowujący Gewässernamen im Flußgebiet des Dunajec = Nazwy wodne dorzecza Dunajca .- Stuttgart, 1998 Book [Show]
Displaying results 1-10 of 12 found.
[ (1) |< First ]  1  2 [ Next >> (2) ] [ Last >| (2) ]

Related documents

Description Type Actions