iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 7.1.7. Sorb Group. Language of an author

Description Type Actions
POHONČOWA Anja: Pśinosk J.B. Tešnarja ku skšuśenjeju dolnoserbskeje pisneje rěcy w drugej połojcy 19. stolěśa .- "Rozhlad : serbski kulturny časopis" 1999 Journal article [Show]
STAROSTA Manfred: Pśinosk Kita Šwjele ku konsolidaciji pisneje dolnoserbšćiny a jeje leksikaliskeje wutwari .- "Rozhlad : serbski kulturny časopis" 2000 Journal article [Show]
BRIJNEN Hélène B.: Die Sprache des Hanso Nepila : der niedersorbische Dialekt von Schleife in einer Handschrift aus der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts .- Bautzen, 2004 Book [Show]
SCHUSTER-ŠEWC Heinz: Die Sprache des Michael Frentzel : ein Beitrag zur Dialektgrundlage der obersorbischen Schriftsprache .- Warszawa, 1996 Book article [Show]
MARTI Roland: Sprachlicher Purismus : eine niedersorbische Fallstudie .- München, 2004 Book article [Show]
ŠOŁĆINA Jana: Studien zur Sprache des Dichters Jakub Bart-Ćišinski .- Budyšin, 2009 Book [Show]
KAULFÜRST Fabian: Studije k rěči Michała Frencla .- Budyšin, 2012 Book [Show]
KAULFÜRST Fabian: Studije k rěcy Kita Fryca Stempla .- Bautzen, 2005 Book [Show]
WYSZOMIRSKA Agnieszka: Środki perswazyjne w wybranych utworach Jurija Mjenia .- "Zeszyty Łużyckie" 1998 Journal article [Show]
W kręgu Krabata : szkice o Juriju Brězanie, literaturze, kulturze i językach łużyckich .- Katowice, 2002 Book [Show]
Displaying results 31-40 of 47 found.
[ (1) |< First ] [ (3) << Previous ]  1  2  3  4  5 [ Next >> (5) ] [ Last >| (5) ]