iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Pśinosk Kita Šwjele ku konsolidaciji pisneje dolnoserbšćiny a jeje leksikaliskeje wutwari
Author/editor: Manfred Starosta
Published in: Rozhlad : serbski kulturny časopis [Show]
Journal issue: 2000 Lětn. 50 čo. 2
Pages: 52-56
Languages: dsb
Abstract: Pśinosk zaběra se z K. Šwjelu, kótaryž jo był 1864-1915 redaktor jadnučkego ds. casnika "Bramborski Casnik" a jo w tom casu dolnoserbsku pisnu rěc kradu formował a wobwliwował. Awtor pokazujo na procowanje Šwjele wo dobru dolnoserbšćinu, což se wótbłyšćujo w procowanju wo twórjenje nowych słowow abo w cestnym wužiwanju participialnych konstrukcijow. (AP)
Author headings:
au. Starosta, Manfred [Show]
Keywords: 19-20 w., język dolnołużycki, język literacki, język prasy, Šwjela Kito (1836-1922)
Tags:
Classification:
7.1.7. Sorb Group. Language of an author [Show]
Personal subject heading:
Šwjela, Kito [Show]