iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 7.1.6. Sorb Group. Stylistics

Description Type Actions
ŚLIWA Teresa: Struktury pytajne w funkcji perswazyjnej : na podstawie języka dziewiętnastowiecznej prasy górnołużyckiej .- Львiв ; Будишин, 2006 Book article [Show]
ŚLIWA Teresa: Styl naukowy w piśmie "Časopis Maćicy Serbskeje" .- Bautzen, 2003 Book article [Show]
WÖLKOWA Sonja: Wo wuwiću stila hornjoserbskich nabožnych tekstow po druhej swětowej wójnje .- Budyšin, 1999 Book article [Show]
WORNAR Edward: Wot serbskeje prepozicije ze stareho časa .- "Serbska šula : časopis za serbskich wučerjow a kubłarjow" 2005 Journal article [Show]
ZIENIUKOWA Jadwiga: Współczesne kazania dolnołużyckie : refleksje językoznawcy .- Łódź, 1997 Book article [Show]
ZIENIUKOWA Jadwiga: Z problemów wartościowania i perswazji językowej w tekstach łużyckich : na podstawie dawnej prasy górnołużyckiej .- Katowice, 2002 Book article [Show]
KĘPKA Izabela: Z rozważań nad stylem drogi krzyżowej w modlitewnikach górnołużyckim i polskim z II połowy XX wieku .- Budyšin, 2013 Book article [Show]
SIATKOWSKA Ewa: Z zagadnień kształtowania się górnołużyckiego stylu biblijnego .- Warszawa, 1996 Book article [Show]
SZPILA Grzegorz: Zjawisko metonimii w przysłowiach dolnołużyckich .- "Zeszyty Łużyckie" 2002 Journal article [Show]
SCHUSTER-ŠEWC Heinz: Zur Sprache Mato Kosyks .- Budyšyn, 2004 Book article [Show]
Displaying results 21-30 of 31 found.
[ (1) |< First ] [ (2) << Previous ]  1  2  3  4 [ Next >> (4) ] [ Last >| (4) ]