iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Zur Sprache Mato Kosyks
Author/editor: Heinz Schuster-Šewc
Published in: Mato Kosyk (1853-1940) : materialije prědneje Kosykoweje konference = Materialien der ersten Kosyk-Konferenz = Proceedings of the First Kosyk Conference, Wjerbno/Werben 15.-18.6. 2003 .- Budyšyn, 2004 [Show]
Pages: 245-256
Languages: ger
Abstract: Analyza rěcy dolnoserbskego basnikarja pód glědanim tencasnego wuwiśa dolnoserbskeje pisneje rěcy. K wósebnosćam Kosykoweje rěcy słušaju mjazy drugim: wliw ludowego basnistwa (na pśikład glědajucy na poziciju adjektiwiskego a pronominalnego atributa, wužywanje hypokoristiskich maskulinych nominatiwnych a wokatiwnych formow na -o), wužywanje domacnego Wjerbańskego dialekta (na morfologiskej rowninje a w słowoskłaźe) abo górnoserbšćiny (wósebnje póžyconki). (AP)
Author headings:
au. Schuster-Šewc, Heinz [Show]
Keywords: dialekt, język autora, język dolnołużycki, język górnołużycki, Kosyk Mato (1853-1940), słownictwo, styl, Wjerbno (wjas), wpływ językowy, zapożyczenie 2 (rezultat)
Tags:
Classification:
7.1.6. Sorb Group. Stylistics [Show]
7.1.7. Sorb Group. Language of an author [Show]
Personal subject heading:
Kosyk, Mato [Show]