iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 3.2.1.4. Macedonian. Syntax

Description Type Actions
BUŽAROVSKA Eleni: Pathways of semantic change : from similarity marker to sensory evidential .- "Slavia Meridionalis : studia linguistica slavica et balcanica" 2006 Journal article [Show]
TOPOLIŃSKA Zuzanna: Polski - macedoński : konfrontacja gramatyczna .- 7 : Wokół struktury semantycznej zdania = Полски - македонски : граматичка конфронтација .- 7 : Околу семантичката структура на реченицата .- Kraków, 2007 Book [Show]
SOLECKA Kazimiera Maria: Problemy konfrontacji czasowników macedońskich i polskich : semantyka i składnia .- Wrocław, 2002 Book article [Show]
MINDAK-ZAWADZKA Jolanta: Quelques remarques sur l'organisation diathétique des énoncés macédoniens et albanais : dans le contexte linguistique balkanique et néo-latin .- "Slavia Meridionalis : studia linguistica slavica et balcanica" 1994 Journal article [Show]
KAWKA Maciej: Reduplikacje i wstawki narracyjne w opowiadaniach ludowych Marka K. Cepenkova : tekstowe kategorie czasu i przestrzeni .- Wrocław, 2004 Book article [Show]
TOPOLIŃSKA Zuzanna: To, co… - centralna formuła słowiańskiej relatywizacji .- Katowice, 1999 Book article [Show]
MIRKULOVSKA Milica: Zakres ekwiwalencji macedońskiej da-konstrukcji i polskiego infinitiwu .- Wrocław, 2002 Book article [Show]
GEORGIEVSKI Georgi: Атрибутивна да-реченица .- "Македонски јазик" 2003 Journal article [Show]
PEEV Kosta: Блокирање на глаголскиот вид во долновардарските говори во контекстот на влиjaнието на балканските несловенски jaзици .- Скопје, 1998 Book article [Show]
ARSOVA-NIKOLIḰ Lidiǰa: Вид и превод (англиски-македонски) .- Скопје, 1998 Book article [Show]
Displaying results 11-20 of 92 found.
[ (1) |< First ] [ (1) << Previous ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (3) ] [ Last >| (10) ]