iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Problemy konfrontacji czasowników macedońskich i polskich : semantyka i składnia
Author/editor: Kazimiera M. Solecka
Published in: Wyraz i zdanie w językach słowiańskich : opis, konfrontacja, przekład .- 3 .- Wrocław, 2002 [Show]
Pages: 259-267
Note: Streszcz.: mac
Languages: pol
Abstract: W artykule przedstawiono aktualny stan prac nad "Macedońsko-polskim syntaktycznym słownikiem czasowników i biskoznacznych wyrażeń peryfrastycznych". Omówione zostały problemy teoretyczno-metodologiczne, zaprezentowano także przykłady haseł słownikowych z zeszytu próbnego słownika (Скопjе, 2001). (IŁ).
Author headings:
au. Solecka, Kazimiera Maria [Show]
Keywords: czasownik, język macedoński, język polski, "Macedońsko-polski syntaktyczny słownik czasowników i bliskoznacznych wyrażeń peryfrastycznych", opis konfrontatywny, składnia 1 (tworzenie wyrażeń złożonych), słownik walencyjny
Tags:
Classification:
1.1.1. General part. Problems of modern languages. Contrastive studies [Show]
1.4.1.1. General part. Lexicology. Contrastive studies. Bi- and multilingual dictionaries [Show]
3.2.5. Macedonian. Semantics. Pragmatics [Show]
8.2.5. Polish. Semantics. Pragmatics [Show]
3.2.1.4. Macedonian. Syntax [Show]
8.2.1.4. Polish. Syntax [Show]