iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 8.2.1.4. Polish. Syntax

Description Type Actions
KOSESKA-TOSZEWA Violetta: About time, aspect and quantification in Bulgarian and Polish .- Warszawa, 1999 Book article [Show]
BONDARUK Anna: Against a movement analysis of dać + się + infinitive structure in Polish .- "Roczniki Humanistyczne. Językoznawstwo = Annales de Lettres et Sciences Humaines. Linguistique = Annals of Arts. Linguistics " 2017 Journal article [Show]
KAROLAK Stanisław: Agentywność czy kauzatywność .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 2008 Journal article [Show]
ZBRÓG Piotr: Akomodacje w zdaniach utworzonych z zastosowaniem transformacji wycierającej zawierających w NP o funkcji podmiotowej liczebnik typu pięć .- "Polonica" 2000 Journal article [Show]
Anabasis : prace ofiarowane profesor Krystynie Pisarkowej .- Kraków, 2003 Book [Show]
WIEMER Björn: Analityczne passivum w języku rosyjskim i polskim .- Warszawa, 1996 Book article [Show]
LOEWE Iwona: Analityzmy werbo-nominalne a młodopolski dekadentyzm : na przykładzie stanów mentalnych .- Katowice, 2001 Book article [Show]
MALDJIEVA Viara: Analiza funkcji porównania w tekstach Nowego Testamentu i tekstach New Age : na materiale języka bułgarskiego i polskiego .- Łódź, 2000 Book article [Show]
CHACHULSKA Beata: Analiza łączliwości składniowej polskich leksemów robić i czynić .- "Polonica" 1998 Journal article [Show]
SIWCZYŃSKA Izabela: Analiza składniowa i semantyczna dopowiedzenia i partykuły naprawdę .- "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska. Językoznawstwo" 1998 Journal article [Show]
Displaying results 1-10 of 910 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (2) ] [ Last >| (91) ]