iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 8.2.1.3.1. Polish. Nominal formation

Description Type Actions
MAJEWSKA-WÓJCIK Anna: Abrewiacje w listach polskich 1. połowy XVI wieku .- Lublin, 2003 Book article [Show]
SZCZEPANKOWSKA Irena: Adiektywne formacje dewerbalne w funkcji przydawki atrybutywnej : na materiale gwar północno-wschodnio-polskich .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 1996 Journal article [Show]
OSOWSKI Błażej: Agentywne znaczenie formantu -wa w gwarach wielkopolskich i języku polskim na tle innych języków słowiańskich .- "LingVaria : półrocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego" 2014 Journal article [Show]
MATYKA Anna: Aktywność słowotwórcza przyimków przestrzennych .- "LingVaria : półrocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego" 2007 Journal article [Show]
WANIAKOWA Jadwiga: Analiza etymologiczno-słowotwórcza pierwotnych nazw czynności zakończonych na -owla w języku polskim, zawierających l epentetyczne .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 1993 Journal article [Show]
ZAWILSKA Danuta: Analiza funkcjonalna nazw województw i powiatów obowiązujących w Polsce od 1 stycznia 1999 roku .- Łódź, 2000 Book article [Show]
GALA Sławomir: Antroponimia ludowa w badaniach nad słowotwórstwem gwarowym .- Gdańsk, 2001 Book article [Show]
CITKO Lilia: Antroponimia "Pana Tadeusza" w przekładzie na język białoruski .- Bydgoszcz, 2000 Book article [Show]
MRÓZEK Robert: Antroponimia w systemie onimicznym .- Warszawa, 1996 Book article [Show]
BOGDANOWICZ Elżbieta: Antroponimia żeńska na terenie południowej Białostocczyzny w XVIII wieku .- "Białostockie Archiwum Językowe" 2003 Journal article [Show]
Displaying results 1-10 of 404 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (2) ] [ Last >| (41) ]