iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 9.2.1.3. Russian. Word-formation

Description Type Actions
JOCHYM-KUSZLIKOWA Ludwika: Nazwy osobowe z formantem щик/чик (-льщик) w rosyjskim współczesnym słownictwie handlowym .- "Slavia Orientalis" 1997 Journal article [Show]
CHOMKO Jolanta: Nazwy osób w rosyjskim młodzieżowym argot końca XX wieku .- Białystok, 2013 Book [Show]
BOLEK Anna: Nazwy zawodów w rosyjsko-niemieckich rozmówkach XVI-XVII wieku .- Wrocław, 2000 Book article [Show]
Neue Wege der slavistischen Wortbildungs Forschung .- Frankfurt am Main, 1999 Book [Show]
BELJAEVA Ina: Niepodstawowe nazwy barwy zielonej w języku polskim, czeskim, rosyjskim i ukraińskim .- Warszawa, 2000 Book article [Show]
KOWALCZYK Rafał: Nomina agentis w rosyjskim i polskim słownictwie teatralnym .- Wrocław, 2005 Book article [Show]
KURATCZYK Magdalena: Nominacje złożone jako przejaw intelektualizacji języka : na materiale rosyjskim i polskim .- Szczecin, 1996 Book article [Show]
PSTYGA Alicja: Nowe derywaty wartościujące w wypowiedziach publicznych : na materiale języka polskiego i rosyjskiego .- Warszawa, 2008 Book article [Show]
RUDNIK-KARWATOWA Zofia: O najnowszych tendencjach w słowotwórstwie słowiańskim : na przykładzie języka polskiego i rosyjskiego .- Warszawa, 2003 Book article [Show]
DEMBSKA Katarzyna: O nazwach zawodowych kobiet we współczesnym języku rosyjskim .- "Slavia Meridionalis : studia linguistica slavica et balcanica" 2009 Journal article [Show]
Displaying results 31-40 of 459 found.
[ (1) |< First ] [ (3) << Previous ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (5) ] [ Last >| (46) ]