iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 6.2.1.3. Slovak. Word-formation

Description Type Actions
MIECZKOWSKA Halina: Aktywność słowotwórcza a zjawisko zapożyczeń na przykładzie czasowników dwuaspektowych : w ujęciu polsko-słowackim .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 2015 Journal article [Show]
BLUSZCZ Anna J.: Alternacyjne tworzenie zachodniosłowiańskich iteratiwów .- Katowice, 2003 Book article [Show]
OLOŠTIAK Martin: Aspekty teórie lexikálnej motivácie .- Prešov, 2011 Book [Show]
MIECZKOWSKA Halina: Derywacja a zjawisko zapożyczeń : na materiale językowym słowackim i polskim .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 2006 Journal article [Show]
SZYMCZAK Mariola: Derywacja powierzchniowa w procesie tworzenia analityzmów słowackich .- Katowice, 1998 Book article [Show]
MIECZKOWSKA Halina: E-kompozita czy e-zestawienia? : na materiale słowacko-polskim .- "Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique" 2014 Journal article [Show]
KREJA Bogusław: Formacje na -iče w kaszubszczyźnie i innych językach słowiańskich : typ kasz. malëńiče, bulvov́ičė, słc. mal'eňičie, dubičie itd. .- Kraków, 2002 Book article [Show]
PAPIERZ Maryla: Internacjonalizacja słownictwa słowackiego : na marginesie tomu "Internacionalizácia v súčasných slovanských jazykoch. Za a proti" .- Kraków, 2002 Book article [Show]
ŽIGO Pavol: Kvalitatívny aspekt času vo vývine lexiky .- Bratislava, 1998 Book article [Show]
KOVÁČOVÁ Michaela: Motivácia v slovenčine a nemčine na príklade vybraných pojmov z dejín architektúry .- "Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka : orgán Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied" 2012 Journal article [Show]
Displaying results 1-10 of 51 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4  5  6 [ Next >> (2) ] [ Last >| (6) ]