iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 3.1.1.4. Bulgarian. Syntax

Description Type Actions
OVČAROVA Biljana: Clitic doubling of the proposed direct object in Bulgarian .- Bilyana Ovcharova .- "Slavia Meridionalis : studia linguistica slavica et balcanica" 2018 Journal article [Show]
KORYTKOWSKA Małgorzata: Condensation de la structure sémantique de la phrase et analyse contrastive .- Warszawa, 1996 Book article [Show]
ANGELOV Angel: Contrasting person deixis grammaticalization .- "Съпоставително езикознание = Сопоставительное языкознание = Contrastive Linguistics : списание на Софийския университет "Св. Климент Охридски"" 1998 Journal article [Show]
KOSESKA-TOSZEWA Violetta: Czas teraźniejszy i przyszły w bułgarskim i polskim .- Warszawa, 2006 Book article [Show]
KORYTKOWSKA Małgorzata: Diateza a predykatory analityczne w języku polskim i bułgarskim .- Katowice, 1999 Book article [Show]
PETROV Ivan: Dopuszczalność nominalizacji w pewnych typach struktur polipredykatywnych w języku bułgarskim .- "Slavia Meridionalis : studia linguistica slavica et balcanica" 2006 Journal article [Show]
SATOŁA-STAŚKOWIAK Joanna: Ekwiwalencje przekładowe polskich form praeterytalnych na bułgarski aoryst i imperfectum .- Warszawa, 2006 Book article [Show]
VENKOVA Cvetomira: Ellipsis of conjunction elements and its reflection on the structural-intonational patterns of complex sentences .- "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Slavica" 2001 Journal article [Show]
MOKRZYCKA Agata: Formy werbalne w hasłach encyklopedycznych dotyczących wydarzeń przeszłych : język bułgarski .- "Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe : język, literatura, kultura " 2004 Journal article [Show]
KĂNČEVA Radka: Frage und Fragesatz : Überlegungen zu einem konfrontativen 45 Vergleich am Beispiel des Deutschen und Bulgarischen .- T. 1 .- "Трудове на Великотърновския университет "Св.св. Кирил и Методий". Филологически факултет" 1991 Journal article [Show]
Displaying results 11-20 of 157 found.
[ (1) |< First ] [ (1) << Previous ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (3) ] [ Last >| (16) ]