iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 7. Sorb Group

Description Type Actions
432 "Casnikow" jo pśeběrała .- "Nowy Casnik : tyźenik za serbski lud" 1998 Journal article [Show]
STEENWIJK Han: Absolutne komparatiwy w dolnoserbšćinje .- "Lětopis : časopis za rěč, stawizny a kulturu Łužiskich Serbow = Zeitschrift für sorbische Sprache, Geschichte und Kultur " 1998 Journal article [Show]
POHONČOWA Anja: Adjektiwiske diminutiwy w hornjoserbšćinje .- Maribor, 2015 Book article [Show]
BARTELS Hauke, SPIESS Gunter: Das aktive deutsch-niedersorbische Internet-Lernerwörterbuch des verbalen Wortschatzes : elektronische Medien im Dienste des Erhalts einer bedrohten Minderheitensprache .- Copenhagen, 2002 Book article [Show]
BARTELS Hauke: Das aktive deutsch-niedersorbische Wörterbuch (ADNW) des verbalen Wortschatzes .- Frankfurt ; Berlin ; Bern ; Bruxelles ; New York ; Oxford ; Wien, 2002 Book article [Show]
JOCZ Lechosław: Aktualne problemy opisu konsonantyzmu języka górnołużyckiego .- Katowice, 2012 Book article [Show]
ŠOŁĆINA Jana: Aktualne problemy słowotwórby w zwisku z dźěłom nad hornjoserbskim słownikom noweje leksiki .- "Zeszyty Łużyckie" 2004 Journal article [Show]
WÖLKOWA Sonja: Aktualne tendencje rozwojowe w górnołużyckim języku literackim .- "Zeszyty Łużyckie" 2006 Journal article [Show]
WÖLKOWA Sonja: Aktualne wuwićowe tendency w hornjoserbskej spisownej rěči .- "Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe : język, literatura, kultura " 2006 Journal article [Show]
SPIESS Gunter: Aktualny stan języka dolnołużyckiego i jego perspektywy .- "Zeszyty Łużyckie" 2002 Journal article [Show]
Displaying results 1-10 of 1513 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (2) ] [ Last >| (152) ]