iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 9.2.6.5. Russian. Phraseology

Description Type Actions
KAROLAK Stanisław: Słownik frazeologiczny rosyjsko-polski = Русско-польский фразеологический словарь .- А-О .- Warszawa, 1998 Book [Show]
KAROLAK Stanisław: Słownik frazeologiczny rosyjsko-polski = Русско-польский фразеологический словарь .- П-Я .- Warszawa, 1998 Book [Show]
Słowo, tekst, czas .- 6 : Nowa frazeologia w nowej Europie = Новая фразеология в новой Европе = Neue Phraseologie im neuen Europa : materiały VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej : Szczecin 6-7 września 2001 : Greifswald 8-9 września 2001 r. .- Szczecin, 2002 Book [Show]
FINK Željka: Sport u frazeologiji .- Zagreb ; Rijeka, 2002 Book article [Show]
WYSOCZAŃSKI Włodzimierz: Sposoby postrzegania świata pozajęzykowego we frazeologizmach i przysłowiach porównawczych : analiza konfrontatywna na materiale wybranych języków słowiańskich .- "Rozprawy Komisji Językowej [WTN]" 1998 Journal article [Show]
ZMARZER Wanda: Systematyzacja paremii w słownikach dwujęzycznych .- Opole, 2001 Book article [Show]
PIASECKA Agata: Świat zwierząt jako inspiracja dla rozwoju leksyki i frazeologii .- "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica" 2009 Journal article [Show]
JELÍNEK Milan: Ustálená přirovnání v češtině a ruštině .- Brno, 1999 Book article [Show]
KURATCZYK Magdalena: Wielki słownik frazeologiczny polsko-rosyjski, rosyjsko-polski .- Warszawa, 1998 Book [Show]
DASZCZYŃSKA Izabella: Współczesna rosyjska frazeologia biesiadna i pijacka .- Szczecin, 1996 Book article [Show]
Displaying results 61-70 of 387 found.
[ (1) |< First ] [ (6) << Previous ]  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 [ Next >> (8) ] [ Last >| (39) ]