iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Sposoby postrzegania świata pozajęzykowego we frazeologizmach i przysłowiach porównawczych : analiza konfrontatywna na materiale wybranych języków słowiańskich
Author/editor: Włodzimierz Wysoczański
Published in: Rozprawy Komisji Językowej [WTN] [Show]
Journal issue: 1998 24
Pages: 49-59
Languages: pol
Abstract: Językowy obraz świata w niegradacyjnych wyrażeniach porównawczych typu "X jak Y" na materiale frazeologizmów i przysłów języka polskiego, czeskiego, rosyjskiego i serbsko-chorwackiego. Analiza obejmuje właściwości roślin i stereotypy świata religii i wierzeń. (JG)
Author headings:
au. Wysoczański, Włodzimierz [Show]
Keywords: frazeologizm, język czeski, język polski, język rosyjski, język serbsko-chorwacki, języki słowiańskie, językowy obraz świata, opis konfrontatywny, porównanie, przysłowie, stereotyp językowy
Tags:
Classification:
1.4.1.2. General part. Lexicology. Contrastive studies. Phraseology [Show]
4. Serbo-Croatian group [Show]
4.5. Serbo-Croatian group. Semantics. Pragmatics [Show]
4.6.5. Serbo-Croatian group. Phraseology [Show]
4.9. Serbo-Croatian group. Ethnolinguistics [Show]
6.1. Czech [Show]
6.1.5. Czech. Semantics. Pragmatics [Show]
6.1.6.5. Czech. Phraseology [Show]
6.1.9. Czech. Ethnolinguistics [Show]
8.2. Polish [Show]
8.2.5. Polish. Semantics. Pragmatics [Show]
8.2.6.5. Polish. Phraseology [Show]
8.2.9. Polish. Ethnolinguistics [Show]
9.2. Russian [Show]
9.2.5. Russian. Semantics. Pragmatics [Show]
9.2.6.5. Russian. Phraseology [Show]
9.2.9. Russian. Ethnolinguistics [Show]