iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 4.9. Serbo-Croatian group. Ethnolinguistics

Description Type Actions
MINDAK-ZAWADZKA Jolanta: Balija czyli poturica : od piętna do stereotypu : na podstawie dyskusji internetowych .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 2009 Journal article [Show]
GREENBERG Robert D.: Dialects and ethnicity in the former Yugoslavia : the case of southern Baranja (Croatia) .- "The Slavic and East European Journal" 1998 Journal article [Show]
AJ̌DAČIĆ Deǰan: Etniczno-wyznaniowe stereotypy kobiet u Słowian bałkańskich .- "Etnolingwistyka : problemy języka i kultury" 2003 Journal article [Show]
CRLJENKO Branimir: Etnolingvistička stratifikacija istarskih toponima .- "Riječ : časopis za filologiju" 2000 Journal article [Show]
CRLJENKO Branimir: Etnolingvistički prijepori oko istarske toponimije .- Zagreb, 2001 Book article [Show]
KORDIĆ Snježana: Jezik i nacionalizam .- Zagreb, 2010 Book [Show]
KWOKA Tomasz: Nazwy drugoplanowych bohaterów czarnogórskiego wesela .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 2006 Journal article [Show]
ĐAKOVIĆ Branko: Neki aspekti istraživanja etnika u Istri .- "Riječ : časopis za filologiju" 2000 Journal article [Show]
ŠIPKA Danko: Słowiańska lingwistyka międzykulturowa .- Wrocław, 2000 Book article [Show]
KRUSZEC Agata: Słownictwo związane z wywoływaniem deszczu w dialektach sztokawskich .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 2008 Journal article [Show]
Displaying results 1-10 of 22 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3 [ Next >> (2) ] [ Last >| (3) ]