iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 8.2.9. Polish. Ethnolinguistics

Description Type Actions
ADAMOWSKI Jan, BARTMIŃSKI Jerzy, CZYŻEWSKI Feliks: Atlas etnolingwistyczny pogranicza polsko-białorusko-ukraińskiego .- Lublin, 1994 Book article [Show]
KRAWCZYK-TYRPA Anna: Atrybuty mężczyzn i kobiet utrwalone w polszczyźnie .- Lublin, 1999 Book article [Show]
ŚLÓSARSKA Joanna: Autometaforyzacje za pośrednictwem "pierwszych elementów poznania świata" .- Łódź, 2001 Book article [Show]
NIEBRZEGOWSKA-BARTMIŃSKA Stanisława: Badania etnolingwistyczne w Lublinie .- Poznań, 2004 Book article [Show]
AUGUSTYNIAK-ŻMUDA Gabriela: Badania terenowe w regionie lubuskim : mowa przesiedleńców z dawnych wschodnich województw II Rzeczypospolitej .- "Studia Wschodniosłowiańskie" 2015 Journal article [Show]
SZARLEJ Jolanta: Biblijne epifanie zwierzęce na tle opozycji homo - animal .- Wrocław, 2003 Book article [Show]
LIGARA Bronisława: Bilingwizm polsko-francuski Adama Mickiewicza : w stronę antropologii lingwistycznej .- "LingVaria : półrocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego" 2010 Journal article [Show]
CZYŻEWSKI Feliks: Burza w wierzeniach ludowych .- "Etnolingwistyka : problemy języka i kultury" 1994 Journal article [Show]
ZAV'JALOVA Marija V.: Cechy myślenia językowego Polaków na Litwie w warunkach trójjęzyczności .- "Etnolingwistyka : problemy języka i kultury" 2003 Journal article [Show]
MAĆKIEWICZ Jolanta: Co to jest "językowy obraz świata"? .- "Etnolingwistyka : problemy języka i kultury" 1999 Journal article [Show]
Displaying results 11-20 of 305 found.
[ (1) |< First ] [ (1) << Previous ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (3) ] [ Last >| (31) ]