iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Cechy myślenia językowego Polaków na Litwie w warunkach trójjęzyczności
Author/editor: Marija V. Zav'jalova
Published in: Etnolingwistyka : problemy języka i kultury [Show]
Journal issue: 2003 [T.] 15
Pages: 187-194
Note: Streszcz.: eng
Languages: pol
Abstract: Tezę o związku obrazu świata z językiem autorka weryfikuje eksperymentalnie na materiale pozyskanym od trójjęzycznych Polaków urodzonych na Litwie. Badanych proszono o wymienianie spontanicznych skojarzeń z hasłami z tej samej semantycznie grupy ('stół', 'dom', 'kobieta', 'chleb', 'głowa' itp.), podawanych im kolejno w języku polskim, litewskim, na koniec – w rosyjskim. Okazało się, że skojarzenia w dużym stopniu zależą od języka: tylko 30% odpowiedzi pokryło się. Oznacza to, że struktura pola semantycznego w świadomości językowej osób trójjęzycznych różni się zależnie od języka, którym one mówią. W pewnym stopniu wybór języka wpływa na sposób myślenia i system skojarzeń. (SW)
Author headings:
au. Zav'jalova, Marija V. [Show]
Keywords: badanie ankietowe, język litewski, język polski, język rosyjski, językowy obraz świata, pole semantyczne, psycholingwistyka, relatywizm językowy, stereotyp językowy
Tags:
Classification:
9.2.8. Russian. Psycholinguistics [Show]
9.2.9. Russian. Ethnolinguistics [Show]
8.2.8. Polish. Psycholinguistics [Show]
8.2.9. Polish. Ethnolinguistics [Show]
10. Slavic – non-slavic part [Show]