iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Atlas etnolingwistyczny pogranicza polsko-białorusko-ukraińskiego
Author/editor: Jan Adamowski, Jerzy Bartmiński, Feliks Czyżewski
Published in: Problemy współpracy przygranicznej Polski, Białorusi i Ukrainy .- Lublin, 1994 [Show]
Pages: 143-152
Languages: pol
Abstract: Autorzy prezentują koncepcję "Atlasu etnolingwistycznego Pobuża", który programowo ma objąć tereny Białorusi, Ukrainy i Polski w granicach Euroregionu Bug. Przedstawiają zakres badań, metody i źródła. Atlas obejmie zarówno dane ściśle językowe, jak też kulturowe. Badania będą oparte na kwestionariuszu (150 pytań), który zostanie odpytany w równomiernie rozłożonych punktach po obu stronach Bugu. Źródłami atlasu poza materiałami terenowymi mają być także dotychczas opublikowane atlasy i słowniki. Do artykułu dołączono mapę 45 punktów przewidzianych do atlasu. (BMP)
Author headings:
ws. Adamowski, Jan [Show]
ws. Bartmiński, Jerzy [Show]
ws. Czyżewski, Feliks [Show]
Keywords: "Atlas etnolingwistyczny Pobuża", etnolingwistyka, język białoruski, język polski, język ukraiński, pogranicze językowe, pogranicze kulturowe
Tags:
Classification:
1.3. General part. Regional problems [Show]
8.2.9. Polish. Ethnolinguistics [Show]
9.3.9. Belorussian. Ethnolinguistics [Show]
9.4.9. Ukrainian. Ethnolinguistics [Show]
Outbound references:
Zobacz też: ADAMOWSKI Jan, BARTMIŃSKI Jerzy, CZYŻEWSKI Feliks: "Atlas etnolingwistyczny Pobuża" : projekt .- Lublin, 2001 [Show]